Договір публічної оферти
Згідно із чинним українським законодавством торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. У зв'язку з цим інтернет-ресурс магазину motoblok24.com.ua є торговою площадкою ФОП Бодневич В.В.. Договірні відносини між покупцем та продавцем ФОП Бодневич В.В. оформлюються у вигляді договору публічної оферти.
Натискання на інтернет-ресурсі на сторінці оформлення замовлення кнопки "Підтвердити" означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним українським законодавством, прийняв до виконання умови договору публічної оферти, які вказані нижче.
Договір публічної оферти є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Громадянського кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та за невиконання умов цього договору.
Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки "Підтвердити" на сторінці оформлення замовлення та підтвердження його покупки. У разі потреби, за бажанням покупця, договір може бути оформлений в простій письмовій формі.
Суттєві умови договору публічної оферти:
Умовні угоди
 1. Умовні угоди - це визначення, які присутні в цьому договорі і є його невід'ємною частиною.
 2. Визначення тлумачаться з урахуванням їх суті та змісту цього договору. Нижче наведений список цих визначень:
 • motoblok24.com.ua - Торгова площадка, інтернет-магазин.
 • Товар - об'єкт угоди сторін, який вибрав покупець в інтернет-магазині motoblok24.com.ua та помістив в кошик інтернет-магазину motoblok24.com.ua.
 • Покупець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним українським законодавством, яка відвідала сайт motoblok24.com.ua, має намір придбати Товар та оплатити отримання такого Товару.
 • Продавець - ФОП Бодневич В.В. власник товару, запропонованого на площадці інтернет-магазину motoblok24.com.ua, в особі Бодневич Владислав Вікторович.
Загальні положення
Ця публічна оферта (надалі - договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті motoblok24.com.ua.
Ця оферта застосовується щодо будь-якого товару, який пропонується до продажу (купівлі) на сайті motoblok24.com.ua.
Предмет договору публічної оферти.
Надання Покупцеві доступу до всієї необхідної інформації щодо Товару (що підтверджує якість та безпеку його використання), представленого в рамках проекта motoblok24.com.ua.
Момент укладення договору.
 1. Текст цього Договору є публічною офертою і діє для всіх відвідувачів інтернет-магазину motoblok24.com.ua, які мають намір, бажання та можливості придбати товари.
 2. Акцепт оферти - придбання товару в порядку, визначеному цим договором, за цінами, вказаними на інтернет-ресурсі motoblok24.com.ua, та згода з умовами оплати та доставки товару.
 3. Факт придбання Товару є беззастережним прийняттям Покупцем умов цього Договору. Покупець, скориставшись послугами motoblok24.com.ua, розглядається як особа, яка увійшла у договірні відносини з Продавцем.

Права та обов'язки сторін.
 1. motoblok24.com.ua зобов'язується передати Покупцеві товар:
 • в конкретному місці,
 • у визначеній кількості,
 • у відповідності до комплектності та у комплекті, якщо такі передбачені,
 • належної якості,
 • вільного від претензій третіх осіб.
 • З моменту укладення цього Договору забезпечити повністю всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов, визначених разом веб-сайтом motoblok24.com.ua та цим договором. ФОП Бодневич В.В. залишає за собою право невиконання зобов'язань у випадку форс-мажорних обставин.
 • Не розголошувати будь-яку особисту інформацію про Покупця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством чи за бажанням самого Покупця.
 1. motoblok24.com.ua має право:
 • Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги односторонньо, розміщуючи їх на сервері за адресою motoblok24.com.ua.
 • Усі зміни набувають чинності негайно після публікації.
 • Відмовляти у наданні послуг без пояснення причин.
 • Відправляти листи рекламного та інформаційного характеру покупцям.
 1. Покупець зобов'язується:
 • До моменту укладення Договору ознайомитися з вмістом Договору, умовами Договору та тарифами (цінами), запропонованими Продавцем на всіх сторінках сайту motoblok24.com.ua.
 • У виконанням Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві оплаченого ним Товару.
Відмовлятися від надання гарантій.
 1. Продавець робить все можливе для забезпечення якісного надання послуг Покупцеві. Поради та інформація, надані Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.
 2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по Договору на час дії "непереборної сили". Під "непереборною силою" розуміються надзвичайні та непереборні в даних умовах обставини, які перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами по цьому Договору. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені та ін.), обставини громадського життя (військові дії, надзвичайні стани, великі страйки, епідемії та ін.), заборонні заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.
Оплата товару.
Покупець може оплатити замовлення наступними способами:
 1. За допомогою банківського переказу коштів на поточний рахунок Продавця, зазначений в рахунку, включаючи Інтернет-банкінг (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).
 2. За грошовий переказ при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни згідно з місцем здійснення замовлення товару.
 • Кредитною карткою такого типу:
 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • Mastercard Electronic
 • Maestro
 1. Будь-яким іншим способом за згодою з Продавцем. Зауваження. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту motoblok24.com.ua в відповідному розділі кнопки "ЗАМОВИТИ" означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

Доставка товару.
 1. Покупець отримує Товар шляхом доставки або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання вказаний у розділі «Доставка та оплата»
 2. При доставці товарів в інші міста України, Покупець повністю і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів, які доступні на сайті Компанії-перевізника.
 3. Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару Покупець підтверджує власноручним підписом у витратному накладному при отриманні товару. З свого боку, ФОП Бодневич В.В. гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику у кількості, оговореній та оплаченій Покупцем, в комплектності відповідно до специфікації цього товару і у належному (робочому) стані та якості.
 4. У випадку відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем у заявці або відмови Покупця з інших причин, крім вказаних у пп. 6.2, від отримання товару при доставці кур'єром Компанії-перевізника, товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника стягується з суми, перерахованої Покупцем за товар ФОП Бодневич В.В.. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, відправленого за адресою motobloki24@gmail.com із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернені грошові кошти.
 5. У випадку пошкодження або зіпсування товару під час доставки ФОП Бодневич В.В. повертає вартість замовлення Покупцеві протягом 14 робочих днів з моменту отримання «акту зіпсованого товару», форма якого надається Компанією-перевізником, підписаного Покупцем.

Інші умови.
 1. Інформація про Товари надається на основному сайті.
 2. Всі спори та розбіжності, що виникають при виконанні сторонами обов'язків за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися до судового захисту своїх інтересів.
 3. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно для виконання його Замовлення (відправлення повідомлення продавцю про замовлення Товару, відправлення рекламних повідомлень і т.д.).
 4. Своїм акцептом Договору або заповненням реєстраційної анкети Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку своїх персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомими, будуть використовуватися в комерційних цілях, зокрема для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші чи будь-якої іншої інформації щодо діяльності Веб-сайту https://motoblok24.com.ua. З метою, передбаченою цим пунктом, Покупцеві мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також надсилатися sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний у анкеті телефонний номер.
 5. Покупець надає право здійснювати обробку його персональних даних, зокрема: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати пожиттєве зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за потреби). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати та не передавати дані будь-якій третій стороні (окрім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для вказаних цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
 6. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.